Valde

Nauris Osis
Priekšsēdētājs
nauris.osis@bvef.lv
Madara Domarka
Vietniece iekšējos jautājumos
madara.domarka@bvef.lv
Laura Klaudija Fišere
Vietniece ārējos jautājumos
laura.fisere@bvef.lv
Vendija Bakanauskaite
Akadēmiskais virziens
vendija.bakanauskaite@bvef.lv
Dāvis Garančs
Koordinētājs sadarbības jautājumos
davis.garancs@bvef.lv
Krišs Jānis Dombrovskis
Mārketinga virziens
kriss.dombrovskis@bvef.lv
Mārtiņš Jānis Zariņš
Sekretārs
martins.zarins@bvef.lv