Valde

Toms Pļevoks
Priekšsēdētājs
toms.plevoks@bvef.lv
Līva Beķere
Vietniece
liva.bekere@evf.lv
Diāna Klote
Vietniece
diana.klote@evf.lv
Līga Rudzāne
Akadēmiskais virziens
liga.rudzane@evf.lv
Elīna Laura Maļugina
Sadarbības virziens
elina.malugina@evf.lv
Katrīna Eglīte
Mārketinga virziens
katrina.eglite@evf.lv
Elīna Kaula
Sekretāre
elina.kaula@evf.lv