Valde

Nauris Osis
Priekšsēdētājs
nauris.osis@bvef.lv
Edvīns Aleksandrs Rubīns
Vietnieks
aleksandrs.rubins@bvef.lv
Ralfs Mihailovs
Akadēmiskais virziens
ralfs.mihailovs@bvef.lv
Signe Lamstere
Starptautiskais virziens
signe.lamstere@bvef.lv
Elīna Laura Maļugina
Sadarbības virziens
elina.malugina@bvef.lv
Anete Beatrise Bukane
Mārketinga virziens
anete.bukane@bvef.lv
Evelīna Kalve
Sekretāre
evelina.kalve@bvef.lv