Studentu pašpārvalde

Mēs esam brīvprātīga studentu organizācija, kas pārstāv Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentu intereses. Studentu pašpārvalde bagātina studentu dzīvi, veidojot to krāšņāku, pozitīvāku un kultūras pasākumiem bagātāku, paralēli pārstāvot studentus arī akadēmiskajos jautājumos. BVEF SP dāvā studijām papildus vērtību, jo Tev ir dota iespēja mācīties neformālā gaisotnē  – kandidējot un darbojoties Studentu pašpārvaldē, kur Tu vari praktizēt to, ko mācies, iesaistīties pasākumu organizēšanā, izteikt savu viedokli un būt uzklausītam, kā arī izpaust citas savas idejas, prasmes un talantus.

Jebkurš students ir gaidīts BVEF SP visa gada garumā, lai gan iestātos un darbotos, gan griestos pēc palīdzības vai padoma, gan arī izteiktu kādu ieteikumu vai lūgumu.

BVEF SP biedri darbojas ne tikai pašpārvaldē un fakultātē, bet arī dažādās Latvijas Universitātes institūcijās, izmantojot visas piedāvātās iespējas un piedaloties Latvijas Universitātes notiekošajos procesos, pārstāvot tajos studentu intereses un viedokli.

Mūs var atrast pagrabiņā, Aspazijas bulvārī 5, ieeja no pagalma, vai arī raksti mums: info@bvef.lv

Veiksmīgu studiju pieredzi vēlot, Tava BVEF SP!