09.09.2021

Pateicība Pirmsaristoteļa pasākuma atbalstītājiem