17.03.2020

Par LU BVEF studiju un administratīvā darba organizēšanu līdz 14. aprīlim