14.11.2012

Augstākās izglītības virzienu vērtēšanas rezultāti Ekonomikas un vadības fakultātē